Over VMN

De VMN is een notariële specialistenvereniging op het gebied van mediation en scheidingsbemiddeling. De leden zijn allen als notaris of kandidaat-notaris werkzaam in de notariële praktijk en zijn speciaal opgeleid om op een onpartijdige manier te bemiddelen in allerlei conflicten. Bovendien hebben de meeste VMN-leden zich gespecialiseerd in het behandelen van beëindiging van relaties en kunnen zich scheidingsbemiddelaar noemen.

Leden zijn verplicht om zich jaarlijks bij te scholen en de VMN voorziet hen continue van actuele informatie op het gebied van bemiddeling en juridische aspecten van scheiden. Zodoende waarborgt de vereniging een bepaalde mate van deskundigheid van de leden.

Oprichting

De Vereniging van Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat (VMSN) is in 1999 opgericht als een notariële specialistenvereniging. In maart 2015 is de naam gewijzigd in Vereniging van Mediators in het Notariaat (VMN).

Doelstelling

De VMN stelt zich ten doel om mediation in de notariële beroepsuitoefening te bevorderen. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarin partijen samen het geschil oplossen met behulp van een mediator. De mediator is onafhankelijk en onpartijdig, net zoals de (kandidaat-)notaris dat in zijn notariële praktijk moet zijn.

Aantal leden

De VMN telt 99 leden (stand op 1 januari 2019) verspreid over het gehele land.

Activiteiten

De VMN organiseert diverse activiteiten om haar leden te ondersteunen zoals:

  • Eigen na- en bijscholingscursussen
  • Verplichte intervisiebijeenkomsten
  • Pr-middelen waaronder een brochure

Lid worden?

Meer informatie over het lidmaatschap vindt u onder ‘Lidmaatschap

Klachten

Alle leden van de VMN vallen onder het notariële tuchtrecht. Kijk voor meer informatie op de website van de KNB

Op de VMN-mediators die tevens geregistreerd zijn door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) zijn daarnaast ook de regelingen en reglementen van deze federatie van toepassing.