Over VMN

De VMN is een notariële specialistenvereniging op het gebied van mediation en scheidingsbemiddeling. Alle leden werken als notaris of kandidaat-notaris in de notariële praktijk en zijn speciaal opgeleid om op een onpartijdige manier te bemiddelen in allerlei conflicten. Bovendien hebben de meeste VMN-leden zich gespecialiseerd in het behandelen van beëindiging van relaties en kunnen zich scheidingsbemiddelaar noemen.

Leden zijn verplicht om zich jaarlijks bij te scholen. Daarnaast voorziet de VMN hen continue van actuele informatie op het gebied van bemiddeling en juridische aspecten van scheiden. Zo waarborgt de vereniging de deskundigheid van de leden.

Zoek een VMN-notaris

Oprichting

De Vereniging van Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat (VMSN) is in 1999 opgericht als een notariële specialistenvereniging. In maart 2015 is de naam gewijzigd in Vereniging van Mediators in het Notariaat (VMN).

Doelstelling

De VMN stelt zich ten doel om mediation in de notariële beroepsuitoefening te bevorderen. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarin partijen samen het geschil oplossen met behulp van een mediator. De mediator is onafhankelijk en onpartijdig, net zoals de (kandidaat-)notaris dat in zijn notariële praktijk moet zijn.

Cursussen

De VMN organiseert diverse cursussen en opleidingen. De vereniging werkt daarbij geregeld samen met andere beroepsorganisaties, zoals de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Naast eigen na- en bijscholingscursussen organiseert de VMN ook intervisiebijeenkomsten. Deze zijn verplicht voor leden van de VMN.
Bekijk het opleidingsaanbod

Lid worden?

Het lidmaatschap van de VMN staat open voor notarissen en kandidaat-notarissen die een door het bestuur erkende basisopleiding mediation hebben gevolgd.
Meer informatie over het lidmaatschap

Klachten

Alle leden van de VMN vallen onder het notariële tuchtrecht. Kijk voor meer informatie op de website van de KNB

Op de VMN-mediators die tevens geregistreerd zijn door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) zijn daarnaast ook de regelingen en reglementen van deze federatie van toepassing.