Links

Op deze pagina vindt u links naar handige informatie met betrekking tot mediation die elders op het internet is te vinden.

Nationaal Loket Alimentatie Inning

Het Nationaal Loket Alimentatie Inning (NLAI) biedt u hulp wanneer u niet genoeg of niet op tijd alimentatie heeft ontvangen. Het NLAI int in heel Nederland tot 5 jaar terug de achterstanden in partneralimentatie, kinderalimentatie en indexeringen. 

VMN is in overleg met het NLAI gekomen tot afspraken over inning van alimentatie door ex-samenwoners en gederegistreerde partners, iets dat eerder niet werd gedaan. Om tot inning te kunnen overgaan, moeten de gemaakte afspraken over alimentatie wel zijn vastgelegd in een notariële akte. Meer informatie vindt u in de NLAI-leaflet (pdf) en op http://www.nlai.nl/. De eisen die aan de notariele akte worden gesteld, zijn bij de aangesloten VMN-leden bekend. Kijk voor een overzicht van aangesloten leden op de homepage.

 

Adviesbureau voor Internationaal Familierecht

Voor advies over internationale aspecten bij familie- en erfrechtzaken, zogenoemd IPR, wijst de VMN u op de website van Internationaal Familierecht Advies. Daar vindt u alle benodigde informatie om in contact te treden en zich te laten adviseren over voorkomende onduidelijkheden of vragen over IPR. VMN leden krijgen 10% korting op het geldende uurtarief. De (kandidaat)notaris dient bij het adviesbureau zelf aan te geven dat hij/zij VMN lid is en gebruik wenst te maken van deze korting.

 

Postbus 51

Op de http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden (voorheen Postbus 51) is belangrijke informatie te vinden over scheiden en de kinderen. Er wordt onder meer uitleg gegeven over omgangsregelingen en co-ouderschap. Op de website zijn tevens verschillende brochures te vinden, onder andere over de positie van kinderen als hun ouders scheiden. De informatie is beschikbaar gesteld namens het Ministerie van Jeugd en Gezin.

Boek voor stiefmoeders

'Mijn man heeft een kind' is een luchtig, eerlijk en praktisch boek voor stiefmoeders, met achtergrondinformatie, verhalen van anderen en praktische tips. Te bestellen via http://www.bol.com/nl/p/mijn-man-heeft-een-kind/1001004009660862/

 

Erkende instituten en opleidingen die toegang bieden tot het VMN lidmaatschap

Op de website van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN, voorheen NMI) vindt u een overzicht van door de MfN erkende instituten en opleidingen die toegang bieden tot het VMN lidmaatschap. Ook de VMN-opleiding tot Legal Mediator geeft toegang tot het lidmaatschap. Deze opleiding is speciaal afgestemd op mediation in de notariële praktijk.