Contact

Het secretariaat van de VMN wordt verzorgd door de KNB.

Adres
Secretariaat VMN
Postbus 16020
2500 BA Den Haag
T 070 3307240
E info@vmn-notaris.nl

Contactpersonen
Verenigingsmanagement: Margo Verhees, 070 3307136
Ledenadministratie: Riina Hendriks, ledenadministratie@vmn-notaris.nl 
Permanente educatie: Shirley Akloe, pe@vmn-notaris.nl
Cursussen en congressen: Jitske de Jong, cursussen@vmn-notaris.nl