De notaris als bemiddelaar bij uw geschil

home

Welkom op de website van de Vereniging van Mediators in het Notariaat (VMN)


Leden van de VMN zijn allen als notaris of kandidaat-notaris (buitengewone leden uitgezonderd) werkzaam in de notariële praktijk en zijn speciaal opgeleid om op een onpartijdige manier te bemiddelen in allerlei conflicten. Bovendien hebben de VMN-leden zich gespecialiseerd in het behandelen van beëindiging van relaties.

Overzicht leden van de VMN

Waarom een VMN-notaris?
Wilt u meer weten over mediation / scheidingsbemiddeling en waarom een bij VMN aangesloten notaris de geschikte persoon is om u hierbij te begeleiden, bekijk dan deze korte film.

Website
Op deze website is enerzijds informatie opgenomen voor consumenten over bemiddeling en de rol die de notaris daarin kan spelen, anderzijds kunnen notariële beroepsbeoefenaars informatie vinden over het lidmaatschap van de vereniging.
Leden van de vereniging kunnen inloggen en informatie op het besloten gedeelte van de website inzien.

Erkende vereniging
VMN is een door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) erkende specialistenvereniging in het notariaat. 

Secretariaat
Het secretariaat van de vereniging wordt verzorgd door de KNB:

Bezoekadres: Spui 184 te Den Haag
Postadres: Postbus 16020, 2500 BA Den Haag
Telefoon: 070 3307240
E-mail: info@vmn-notaris.nl

Laatste nieuws

Tijdvak permanente educatie18-04-16
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VMN op 24 maart jl. is besloten om vanaf dit jaar de periode waarin voldaan dient te worden aan de verplichting tot permanente educatie van de VMN, voorheen...
Save the date: Mediationcongres 17 november 201618-04-16
Ook dit jaar organiseert de Mediatorsfederatie Nederland weer het Nationale Mediationcongres. Dit vindt plaats op 17 november aanstaande in Spant! Bussum.
Nieuwe folders over mediation30-03-16
De VMN heeft twee nieuwe folders uitgebracht over de notaris-mediator. De ene folder is gericht op de consument en gaat over bemiddeling bij zaken als burenruzie, echtscheiding of familietwist. De and...
Vind een VMN-notaris bij u in de buurt>>

Volg de VMN