Samenwonen breed klein 2

Samenwonen? Trouwen?

met de VMN-notaris leggen jullie de afspraken goed vast

Scheiden breed

Scheiden?

de VMN-notaris helpt om alles te regelen

Zakelijk breed

Zakelijk conflict?

de VMN-notaris bemiddelt

Erven breed

Nalatenschap regelen?

de VMN-notaris helpt bij het maken van de juiste keuzes

Welkom op de website van de Vereniging van Mediators in het Notariaat (VMN)

Leden van de VMN zijn allen als notaris, kandidaat-notaris of jurist werkzaam in de notariële praktijk en zijn speciaal opgeleid om op een onpartijdige manier te bemiddelen in allerlei conflicten. Bovendien hebben de VMN-leden zich gespecialiseerd in het behandelen van beëindiging van relaties.

Overzicht leden van de VMN

Website

Op deze website is enerzijds informatie opgenomen voor consumenten over bemiddeling en de rol die de notaris daarin kan spelen, anderzijds kunnen notariële beroepsbeoefenaars informatie vinden over het lidmaatschap van de vereniging. Leden van de vereniging kunnen inloggen en informatie op het besloten gedeelte van de website inzien.

Nieuws

Meer nieuws