vmn-consu

Burenruzie? Echtscheiding? Familietwist?

uw VMN-notaris bemiddelt

vmn-zake

Heeft u een zakelijk conflict?

uw VMN-notaris bemiddelt

 

 

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de mediator samen met de partijen op zoek gaat naar de oplossing van hun conflict. Deze oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

KUNDIG EN ONPARTIJDIG

Elke VMN-notaris heeft een opleiding tot mediator gevolgd. In combinatie met zijn of haar expertise op het gebied van personen- en familierecht, maakt dit de VMN-notaris een ideale bemiddelaar in conflicten. Anders dan bijvoorbeeld een advocaat, is de notaris-mediator van huis uit gewend onpartijdig op te treden. Dit vergroot de kans dat er een oplossing gevonden wordt waar iedereen tevreden mee is. Een extra voordeel is dat de notaris de gemaakte afspraken meteen kan vastleggen in een notariële akte. Zo'n akte heeft dezelfde rechtskracht als een vonnis van een rechter.

 

Samen met de notaris-mediator kunt u tot een goede afwikkeling komen

 

EEN DUURZAAM COMPROMIS

Het intakegesprek begint met het bespreken en tekenen van de mediation-overeenkomst. Daarin geeft iedereen aan zich te willen inzetten om het conflict op te lossen. Vervolgens brengen alle partijen in kaart wat de huidige situatie is, hoe die ontstaan is en wat er eventueel meteen geregeld moet worden. Er wordt bekeken welke zorgen en gevoelens een goede uitkomst in de weg zitten. Daarna wordt er gezocht naar een duurzaam compromis, dat in een convenant wordt vastgelegd.

MEDIATION BESPAART TIJD EN GELD

Ervaring leert dat de meeste mensen na enkele mediationgesprekken bij de notaris een oplossing bereiken. Dit bespaart u een slepende rechtszaak met bijkomende dubbele advocaatkosten en emotionele uitputting. U kunt zich beiden weer op de toekomst richten.

 

 

Uw VMN-notaris bemiddelt bij privé conflicten

prive3.JPG

 

 

MEDIATION BIJ SCHEIDING

Een scheiding is een moeilijke en emotionele periode. Wat is het beste voor de kinderen? Hoe moet het met de woning en de hypotheek? Hoe zit het met de alimentatie? U wilt alles netjes afhandelen, maar komt er samen niet uit. Soms lijkt het alsof u alleen maar verder van elkaar afdrijft . Onder begeleiding leert u afstand van elkaar te nemen als partners, maar tegelijkertijd als ouders wel met elkaar in contact te blijven. Stap voor stap worden alle deelproblemen in kaart gebracht, waarna er wordt gezocht naar oplossingen die recht doen aan alle partijen. Als er minderjarige kinderen zijn, moet er een ouderschapsplan worden opgesteld. Ook de juridische verdeling (tenaamstelling) van de woning en het aanpassen van uw testament kan meteen worden geregeld. Zo kunt u, verlost van veel zorgen, allebei een nieuwe periode van uw leven ingaan.

RUZIE OVER DE ERFENIS?
ZO KOMT U ERUIT

Wanneer een dierbare overlijdt, is dat al droevig genoeg. Soms is het ook nog het begin van onenigheid in de familie over de verdeling van de erfenis. Gevoelens van verdriet, boosheid en jaloezie kunnen het rouwproces dan flink in de weg staan. Als expert op het gebied van erfrecht en met inzet van zijn of haar vaardigheden als mediator, kan de notaris-mediator u helpen toch tot een goede afwikkeling te komen. Wanneer een oplossing wordt bereikt, kunnen de afspraken meteen worden opgesteld in een vaststellingsovereenkomst of in een akte van verdeling.

 

De notaris-mediator kan de gemaakte afspraken meteen vastleggen in een notariële akte

BEMIDDELING BIJ BURENRUZIE

Een burenruzie begint vaak met iets kleins: een ergernis over rondslingerende vuilniszakken, een luidruchtig feestje of een boom die zon ontneemt. Als praten niet helpt en er een conflictsituatie ontstaat, kan de notaris-mediator bemiddelen. Als deskundige op het gebied van het burenrecht en gebruikmakende van zijn/haar vaardigheden als mediator, zoekt hij/zij met alle betrokken partijen naar een oplossing die voor iedereen acceptabel is. De afspraken kunnen meteen worden vastgelegd in een rechtsgeldig convenant. Hierdoor wordt de omgang met uw buren genormaliseerd en voorkomt u verdere escalatie van het conflict.

 

DE VOORDELEN VAN EEN NOTARIS-MEDIATOR OP EEN RIJTJE

De notaris-mediator is een notaris die:

 • kan optreden als bemiddelaar;
 • deskundig is op het gebied van personen- en familierecht, het erfrecht en het eigendomsrecht;
 • getraind is in het omgaan met de emoties die spelen bij een conflict;
 • onpartijdig is en de belangen van alle betrokkenen in het oog houdt;
 • de gemaakte afspraken vastlegt in een rechtsgeldig convenant.

Kortom: de notaris-mediator biedt u een one-stop-shop waar alles, van bemiddeling in het conflict tot vastlegging van afspraken in akten, bij één loket geregeld kan worden. Dat maakt het proces tijd- en kostenbesparend. Mediation bespaart tijd en geld.

 

Uw VMN-notaris bemiddelt bij een zakelijk conlict

Heeft u een conflict met een zakenpartner of klant, dan kan de VMN-notaris optreden als mediator. Onder zijn of haar begeleiding wordt er gezocht naar een oplossing die voor alle partijen bevredigend is.

ZAKELIJKE MEDIATION

In de zakenwereld kunnen zich allerlei conflicten voordoen, zoals onenigheid over de besluitvorming in de onderneming, de winstdeling, investeringen, de bedrijfsopvolging enzovoort. Als deskundige op het gebied van het ondernemingsrecht kan de notaris-mediator met inzet van zijn/haar vaardigheden als mediator, partijen helpen bij het zoeken naar een oplossing van hun conflict.

HET BEMIDDELINGSPROCES

Het intakegesprek begint met het bespreken en tekenen van de mediation-overeenkomst. Hierin committeert iedereen zich aan het oplossen van het conflict. Vervolgens brengen alle partijen in kaart wat de huidige situatie is, hoe die ontstaan is en welke eventuele zaken meteen moeten worden geregeld. Er wordt bekeken welke gedachten een goede uitkomst in de weg zitten. Gezamenlijk zoeken de partijen naar een duurzaam compromis, dat in een convenant wordt vastgelegd. Zo nodig worden statuten van BV's of vennootschapscontracten aangepast en/of aandeelhoudersovereenkomsten opgesteld.

MEDIATION BESPAART TIJD EN GELD

Ervaring leert dat de meeste zakelijke conflicten na enkele mediationgesprekken bij de notaris opgelost zijn. Dit bespaart u een slepende rechtszaak met bijkomende dubbele advocaatkosten. De emoties hoeven door de kortere afhandeling ook minder hoog op te lopen.

 

DE VOORDELEN VAN EEN NOTARIS-MEDIATOR OP EEN RIJTJE

De notaris-mediator is een notaris die:

 • kan optreden als bemiddelaar;
 • deskundig is op het gebied van ondernemings- en fiscaal recht;
 • getraind is in het omgaan met de emoties die spelen bij een zakelijk conflict;
 • onpartijdig is en de belangen van alle betrokkenen in het oog houdt;
 • de gemaakte afspraken vastlegt in een rechtsgeldige vaststellingsovereenkomst;
 • zo nodig statuten of contracten met de partijen kan aanpassen.

Kortom: de notaris-mediator biedt u een one-stop-shop waar alles, van bemiddeling in het conflict tot vastlegging van afspraken in akten, bij één loket geregeld kan worden. Dat bespaart u veel geld en tijd. 

 

De notaris-mediator kan de gemaakte afspraken meteen vastleggen in een notariële akte 

zakelijk3.JPG