Aanmeldingsformulier lid VMN

De heer/mevrouw
de heer
mevrouw
Achternaam*:
Tussenvoegsel: 
Voorletters*:
Voornaam:
Telefoonnummer:
E-mailadres*:
Functie:
Kantoornaam*:
Postadres (kantoor)*:
Postcode (kantoor)*:
Plaats*:

*) Verplicht veldGevolgde basisopleiding mediation:


 VMN opleiding 'Legal Mediation' deel 1

 Anders, namelijk 

Graag een kopie van het certificaat van de gevolgde opleiding sturen naar ledenadministratie@vmn-notaris.nl.
Indien u 'Anders' heeft aangekruist, vul dan de naam in van de gevolgde opleiding en stuur het programma van de betreffende opleiding mee met het certificaat.


Bovengenoemde wenst lid te worden van de Vereniging van Mediators in het Notariaat (VMN) en verklaart daartoe:


- notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris te zijn als bedoeld in artikel 1 sub a, b en c van de Wet op het notarisambt (Wna) of jurist in loondienst onder de verantwoordelijkheid van een notaris te zijn;

- een door het bestuur van de VMN goedgekeurde basisopleiding mediation te hebben gevolgd, zoals hierboven ingevuld;

- toestemming te geven aan de VMN om het puntenoverzicht in PE-online in te zien;

- veranderingen in de hiervoor ingevulde gegevens zo spoedig mogelijk door te zullen geven aan de ledenadministratie van de VMN.