Wat doet een VMN notaris?

Hoewel een VMN notaris in principe kan optreden bij alle conflicten waarbij de inzet van een mediator gevraagd is houdt hij/zij zich in de praktijk veelal bezig met conflicten of het voorkomen daarvan op zakelijk gebied, op het gebied van echtscheidingen en op het terrein van erfrecht.

Op zakelijk gebied kan een conflict zich bijvoorbeeld afspelen tussen klant en leverancier en gaan over een al dan niet naar tevredenheid geleverd product of dienst. In deze categorie vallen echter ook arbeidsconflicten waarbij de hulp van een mediator wordt ingeroepen. Hierbij kan de notaris-mediator, als jurist, partijen adviseren over relevante juridische aspecten van de zaak zonder zich te committeren aan de belangen van een van beide partijen. De juridische achtergrond van de notaris komt, als het gaat om zakelijke mediations, vaak echter nog het sterkst naar voren bij conflicten tussen aandeelhouders. In veel gevallen kan de notaris-mediator hier al preventief werken door bij het tot stand komen van de aandeelhoudersovereenkomst alle mogelijke toekomstscenario’s op begrijpelijke wijze met de aandeelhouders te bespreken.

Waar het gaat om echtscheidingen zal de notaris-mediator u stimuleren om de scheiding in onderling overleg te effectueren. Hierbij kan hij/zij tevens deskundig adviseren over de vermogensrechtelijke gevolgen van de scheiding, over een goede regeling voor eventuele minderjarige kinderen en over een eerlijke verdeling van het vermogen. Bij de laatste hoort bijvoorbeeld ook het berekenen van (kinder)alimentatie. Verder kan hij/zij direct de noodzakelijke juridische documenten opstellen en passeren, zoals het echtscheidingsconvenant, de akte voor de eventuele gezamenlijke koopwoning en eventueel aan te passen testamenten.

Ook rond erfenissen ontstaan, helaas, regelmatig conflicten. En ook in dit geval begint de mogelijke rol van de notaris-mediator al voordat zo’n conflict ontstaat. U kunt hem/haar dan ook reeds inschakelen op het moment dat een testament wordt opgesteld en de achtergronden hiervan op een goede manier met betrokkenen worden besproken. Hierbij spelen de mogelijkheden van de notaris-mediator om zijn juridische kennis en zijn kennis van en vaardigheid in het omgaan met emoties met elkaar te combineren een belangrijke rol. Vanuit zijn ervaring met conflicten die kunnen ontstaan zorgt de notaris-mediator voor een goed testament waardoor de kans op conflict vooraf reeds verkleind wordt. Wanneer de nalatenschap vervolgens moet worden afgewikkeld kent de notaris-mediator mogelijke gevoeligheden en weet hij/zij hier op basis van zijn/haar meervoudige partijdigheid op een vertrouwenwekkende manier mee om te gaan.