De toekomst van het pensioen en scheiding (online)

In deze online cursus worden zowel de notariële als de fiscale aspecten van het Wetsvoorstel Wet Pensioenverdeling bij Scheiding behandeld.

Datum en tijdstip:
2020-11-18T14:00:00 2020-11-18T16:00:00
Locatie:
Adres:


Aanmeldperiode:

Deze online cursus is een gezamenlijk initiatief van de KNB en VMN.

Inleiding

Minder verzorging, méér zorgen! Na de versobering sinds 2020 van de alimentaire verzorgingsaanspraken bij scheiding, is het in 2021 de beurt aan de wettelijke pensioenregeling bij scheiding! De voorgestelde regeling brengt wederom een flinke versobering aan, met name in de nabestaandenregeling.

Afwijkingen zullen vaker gewenst zijn, de notariële vormgeving (eventueel akte huwelijks voorwaarden) alsmede de fiscale aspecten verdienen daarbij zeker aandacht!

Tevens aandacht voor veel voorkomende alternatieve afwikkelingen en nieuwe mogelijkheden door goedkeuringen van de belastingdienst in 2019: de pensioenverrekeningslijfrente!

Wat komt in deze cursus aan de orde?

  •  Nieuwe wetsvoorstel Pensioenverdeling bij Scheiding: de inhoud
  •  De verschillen met de Wet Verevening PS op een rij
  •  Overgangsrechtelijke werking
  •  Belangrijke aandachtspunten voor de notariële praktijk
  •  Actuele en relevante pensioenjurisprudentie (bij scheiding)
  •  Enkele fiscale aandachtspunten
  •  (Alternatieve) fiscale pensioenverrekeningscasuïstiek (met o.a. de pensioenverrekeningslijfrente)

Docent

Mr. Frits van der Kamp; hij heeft een eigen adviespraktijk als fiscaal juridisch adviseur familievermogensrecht. Hij adviseert vermogende particulieren en ondernemers en heeft een bijzondere expertise op het gebied van de echtscheidingsfiscaliteit, de eigen woning en toekomstvoorzieningen.

Als docent is hij sinds 2001 onder meer verbonden aan (binnenlandse en buitenlandse) Master Financiële Planning opleidingen en het Post Academisch Onderwijs Belastingwetenschappen.Als gastonderzoeker/docent is hij verbonden aan de Tilburg University. Hij publiceert regelmatig en is vaste medewerker bij het Vakblad Financiële Planning. Frits studeerde Nederlands Recht te Nijmegen en Fiscaal Recht te Leiden.

Deelname, kosten en PE-punten

U kunt deelnemen met uw eigen computer of tablet. Hiervoor meldt u zich aan via het NotarisNet. De deelnamekosten bedragen 150 euro excl. btw. Aan deze cursus worden 2 vakinhoudelijke punten toegekend (KNB/VMN).