De MKB-ondernemer en echtscheiding

Datum en tijdstip:
2020-07-02T13:00:00 2020-07-02T17:30:00
Locatie:
Van der Valk Hotel Amersfoort-A1
Adres:
Ruimtevaart 22
3824 MX Amersfoort
Aanmeldperiode:

Annuleringsdatum: 11 juni 2020
Deelnemersprijs: 400 euro exclusief btw, inclusief broodjeslunch, consumpties en studiemateriaal
Doelgroep: leden van de VMN en overige belangstellenden
Opleidingspunten KNB/VMN/MfN: 4 vakinhoudelijke punten
Maximum aantal deelnemers: 45 

Inleiding

Gelukkig getrouwd en goed gescheiden. Zowel bij de aanvang van het huwelijk maar eveneens bij het einde van een huwelijk kan de notaris of de kandidaat-notaris voor de rechtzoekende een waardevolle bijdrage hebben. Het aantal huwelijken neemt af maar het aantal echtscheidingen neemt toe. Partijen die wensen te scheiden hebben er belang bij dat zij in het scheidingsproces goed worden geadviseerd.

Bij het scheidingsproces moet er een onderscheid worden gemaakt in: a) menselijk proces van scheiden, b) zakelijk proces van scheiden, wat zijn de rechten en verplichtingen, c) juridisch proces van scheiden.

Het aantal zelfstandigen neemt toe. Wat als de MKB-ondernemer in een echtscheiding verwikkeld raakt? Daar wordt in deze cursus op ingegaan. De MKB-ondernemer kan zijn onderneming exploiteren in: a) eenmanszaak, b) personenvennootschap, c) BV. De ondernemer kan gehuwd zijn: a) wettelijke beperkte gemeenschap van goederen, b) wettelijke algehele gemeenschap van goederen, c) huwelijksvoorwaarden.

Voor de ondernemer komt veelal de vraag aan de orde: moet het ondernemingsvermogen in de verdeling of verrekening worden betrokken. Wat is dan uitgangspunt voor de rechter voor de waardering? Wat is de peildatum voor de waardering van het ondernemingsvermogen? Wat zijn de fiscale aspecten van de verdeling of verrekening? Wat is de samenhang tussen: a) alimentatie, b) verdelen of verrekenen, c) pensioenverevening of verdeling?

De Wet herziening partneralimentatie is per 1 januari 2020 van kracht geworden. Wat is de betekenis van deze Wet voor de ondernemer en zijn echtgenoot? Hoe verhoudt zich partneralimentatie ten opzichte van kinderalimentatie?

Wat komt in deze cursus aan de orde?

- Huwelijkse voorwaarden, dynamische uitleg van huwelijkse voorwaarden, de uitwerking van het periodieke verrekenbeding.
- De beperkte gemeenschap van goederen: a) leerstuk van de zaaksvervanging, b) vergoedingsrechten naar aanleiding van de Hoge Raad 5 april 2019.
- De samengestelde gemeenschap, man-vrouw personenvennootschap maakt deel uit van de huwelijksgemeenschap.
- De verdeling door de rechter.
- De waardering van ondernemingsvermogen of waardering van de onderneming? a) eenmanszaak, b) personenvennootschap, c) BV.
- Partneralimentatie en kinderalimentatie.

Werkwijze

College vorm, waarbij van de deelnemers een actieve bijdrage wordt verwacht.

Leerdoel

Na het volgen van de cursus heeft u een zodanig inzicht in de problematiek van echtscheiding van de mkb–ondernemer dat u weet waaraan u begint. Zelfstudie blijft echter noodzakelijk.

Aanbevolen handboek
L.M. Coenraad, G.M.C.M. Staats, A.H.N. Stollenwerck, Compendium echtscheiding, SDU 2019.

Cursustijden

12.00 – 13.00 uur         Ontvangst met broodjes
13.00 – 15.00 uur  Cursus
15.00 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 17.30 uur Cursus

Docent

Alexander Labohm; naast zijn werkzaamheden als Senior Raadsheer Hof Den Haag, geeft hij onderwijs alsmede publiceert regelmatig op het gebied van personen – en familierecht.

Verhindering

Indien u voor deze VMN–activiteit verhinderd bent, verzoeken wij u vriendelijk dit uiterlijk 3 weken voor aanvang van de bijeenkomst aan ons door te geven. U kunt zich afmelden via cursussen@vmn-notaris.nl. Indien u na deze datum wilt afmelden, bent u helaas annuleringskosten verschuldigd. Het is toegestaan een plaatsvervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits deze lid is van de VMN. Dit dient voor aanvang van de bijeenkomst te worden doorgegeven aan de organisatie via cursussen@vmn-notaris.nl.

Organisatie

VMN
Spui 184
2511 BW  Den Haag
t: 070 3307125
e: cursussen@vmn-notaris.nl