Zakelijke mediation en andere manieren van omgaan met geschillen in de ondernemingsrechtpraktijk (VOLTEKEND)

In samenwerking met de Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat. De middagcursus is inmiddels voltekend. Deelname is niet meer mogelijk.

VON_logo_kleur (3)
Datum en tijdstip:
2019-03-12T13:00:00 2019-03-12T17:00:00
Locatie:
Paushuize
Adres:
Kromme Nieuwegracht 49
3512 HE Utrecht
Aanmeldperiode:

Voorafgaand aan deze cursus zal de algemene ledenvergadering van de VMN plaatsvinden. Deze begint om 10.30 uur en eindigt om 12.00 uur. Aansluitend is er een lunch. De middagcursus start om 13.00 uur.

Omschrijving middagcursus

Goede kansen voor de notaris als zakelijke mediator

In het najaar van 2018 publiceerden de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM) en de Stichting ADR-centrum voor het Bedrijfsleven (ACB) een onderzoek naar behoefte aan en mogelijkheden voor zakelijke mediation. Hieruit blijkt dat zowel bedrijven, als advocaten, als rechters goede mogelijkheden zien voor mediation als middel om zakelijke geschillen te beslechten. Bedrijven geven daarbij wel de voorkeur aan een juridisch geschoolde mediator, terwijl zij daarnaast aangeven dat dat bij voorkeur geen advocaat is. Met andere woorden: goede kansen voor de notaris-mediator!

Daarnaast wordt mediation naast of in combinatie met andere vormen van geschilbeslechting over het algemeen als positief gezien.

Om dit speelveld verder te verkennen organiseert de VMN, aansluitend aan de ALV, de cursus “Zakelijke mediation en andere manieren van omgaan met geschillen in de ondernemingsrechtpraktijk”. Hierin is de samenwerking gezocht met de collega’s van de Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat (VON). Voor deze gelegenheid is een aantrekkelijk programma samengesteld met de volgende sprekers: 

Mr. Manon Schonewille (Schonewille & Schonewille Legal Mediators) – “Voorkomen is beter dan genezen”

Manon treedt sinds 1996 op als mediator, partijadviseur en onderhandelingsbegeleider. Ze is o.a. opgeleid aan de Harvard Law School, in London en in Klagenfurt. Naast haar docentschap bij de Schonewille & Schonewille Legal Mediation Academy treedt ze regelmatig op als gastdocent aan universiteiten in binnen- en buitenland. Ze is o.a. auteur van de Toolkit Mediation (2018), hèt naslagwerk op het gebied van onderhandelen en conflicthantering.

In haar bijdrage gaat zij, aan de hand van een praktijkcasus, in op de mogelijkheden om de kans op toekomstige conflicten rond zakelijke overeenkomsten te minimaliseren.

Mr. Martin Brink vervangt mr. Jeroen Fleming (Stibbe) – “Welke manier van beslechten past bij mijn conflict?” 

Helaas werden wij kort gelden geconfronteerd met het uitvallen van Jeroen Fleming als spreker van deze middagcursus. Gelukkig blijkt mr. Martin Brink bereid om diens bijdrage in het programma over te nemen. Martin is advocaat bij van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Corporate/M&A. Hij is gespecialiseerd in corporate litigation, fusies en overnames en vennootschapsrecht. Hij heeft zich met name toegelegd op verschillende vormen van ADR, waaronder zakelijke mediation.

In zijn bijdrage borduurt hij voort op de praktijkcasus die Manon introduceerde. Hij behandelt de do’s en don’ts van mediation, arbitrage en bindend advies wanneer er toch onverhoopt een conflict ontstaat. Daarnaast staat hij ook stil bij combinaties van deze geschilbeslechtings-methodes onderling en met procesvoering.

Drs. Job Boersma – “Harder praten helpt niet” 

Job specialiseerde zich als psycholoog in onderwerpen als onderhandelen, interne bedrijfspolitiek en micro-expressies. Hij maakt relevante wetenschappelijke kennis toegankelijk en vertaalt deze naar vaardigheden en resultaten in organisaties. Hij schreef “Ik weet dat u liegt” (echt alles over leugens en bedrog voor professionals) en “Harder praten helpt niet” (zeven ongekend goede strategieën om wèl te overtuigen).

In zijn bijdrage zoemt hij, tenslotte, helemaal in op de kern van een conflict: het gesprek waarin de één de ander probeert te overtuigen van zijn visie. Wat helpt daarbij en wat zou je moeten voorkomen. 

Al met al een programma waarin u leert: 

  • Hoe u tot afspraken kunt komen op zo’n manier dat de kans op een toekomstig conflict over deze afspraken wordt geminimaliseerd;
  • Welke juridische manieren om geschillen te beslechten u in welke situatie het beste kunt inzetten mocht een conflict toch onvermijdelijk zijn;
  • Welke strategie het meest kansrijk is als ik mijn gesprekspartner wil overtuigen en wat daarbij juist niet helpt.

Cursustijden

10.30 - 12.00 uur  Algemene ledenvergadering VMN
12.00 - 13.00 uur  Lunch
13.00 - 17.00 uur  Cursus
17.00 - 18.00 uur  Borrel

Deelname

Deelname aan dit programma is gratis voor zowel de leden van de VMN, als die van de VON en levert 3 PE (management-)punten op (KNB/VMN/VON). Voor registermediators zijn ook bij de MfN punten aangevraagd. Bij deelname aan deze cursus ontvangt u het boek "Harder praten helpt niet" van Job Boersma.

Daarnaast stelt de VMN u graag in staat om een kantoorgenoot kennis te laten maken met mediation door deze als introducee mee te nemen. Introducees kunt u aanmelden via cursussen@vmn-notaris.nl.

Verhindering

Indien u verhinderd bent voor de alv en/of deze bijeenkomst, verzoeken wij u vriendelijk dit uiterlijk voor de bijeenkomst aan ons door te geven. U kunt zich afmelden via cursussen@vmn-notaris.nl. Het is toegestaan een plaatsvervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits deze lid is van de VMN of de VON. Dit dient voor aanvang van de bijeenkomst te worden doorgegeven aan de organisatie via cursussen@vmn-notaris.nl. Gezien het beperkte aantal plaatsen is bij annuleren binnen één week voor aanvang van de bijeenkomst of bij no-show een bedrag van 150 euro exclusief btw verschuldigd.

Organisatie
VMN/VON
Spui 184
2511 BW  Den Haag
t: 070 3307125 / 3307121
e: cursussen@vmn-notaris.nl / cursussen@von-notaris.nl